Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

Geregistreerde en systematische daling in de waarde van een vast kapitaalgoed [euro] (vergelijk: afstand).
Totaal (som) van de geregistreerde waardedalingen van een groep vaste activa op de balans [euro]. Afschrijving vindt plaats tot de waarde is gedaald tot de residuwaarde/ restwaarde aan het eind van de economische levensduur.
Buitengebruikstelling van een vast kapitaalgoed (voorbeeld: die auto kun je wel afschrijven).
Systematiek om te verwachten verliezen op debiteuren (klanten) op voorhand te boeken en in mindering te brengen op het bedrijfsresultaat. Er zijn altijd klanten die nooit zullen betalen, dus daar kun je op vooruit lopen door een vast klein percentage van de omzet opzij te zetten als voorziening voor wanbetaling.
Misconceptie: als er incidenteel een afboeking plaats vindt.
Voorbeeld: zie na afschrijvingskosten.
zie uitleg afschrijvingen.


Joomla template made by HeJian