Prijs en efficiencyverschillen

Hieronder vind je uitleg over prijs en efficiencyverschillen (hoeveelheidsverschillen).

icon Downlaod Prijs en efficiencyverschillen

icon Download Voorbeeld_verschillenanalyse.xls
(Meyvis)

icon Download prijs en eff verschil (Digischool)

Prijs en efficiencyverschillen:

Er kan een verschil zijn tussen de standaard doorberekende prijs en de werkelijk betaalde prijs en een verschil wat je standaard aan hoeveelheid en werkelijk aan hoeveelheid gebruikt hebt.

Dit budgetverschil is te verdelen in:

Prijsverschil: de prijs die je betaalt wijkt af van de prijs die je berekend hebt over de totale gebruikte hoeveelheid

te berekenen:       (Sp - Wp) x Wh of   (Sp x Wh) - (Wp x Wh)

Hoeveelheids-/ efficiencyverschil:

Hoeveelheidverschil/ efficiencyverschil: de hoeveelheid die je gebruikt wijkt af van de hoeveelheid die je berekend hebt over de standaard prijs.

te berekenen: (Sh - Wh) x Sp of (Sh x Sp) - (Wh x Sp)

Sp is de standaardprijs per eenheid

Wp is de werkelijke prijs per eenheid

Sh is de standaardhoeveelheid per eenheid

Wh is de werkelijke hoeveelheid per stuk.

 

Voorbeeld:

Werkelijke productie is 15.000 stuks

Werkelijke afzet is  14.000 stuks

Normale bezetting blijft 16.000 stuks

De gecalculeerde variabele kosten per stuk bedragen:

  • Loonkosten 1,- per stuk (1/100 uur van 100 € per uur)
  • Grondstoffen 2,- per stuk (2kg tegen 1 € per kg.)


    Achteraf blijkt dar er 31.000 kg grondstof verbruikt is en dat er in totaal € 27.900  voor betaald is;

Sp = €1  per kg

Wp = 27.900€ / 31.000 =€ 0,90

Sh = 15.000 x 2 kg = 30.000 kg

Wh = 31.000 kg

Het prijsverschil op grondstof is als volgt te berekenen:

(Sp - Wp) x Wh of   (Sp x Wh) - (Wp x Wh)

(1 -0 ,90) x 31.000 = 3.100 voordelig

of (1 x 31.000) - 27.900 = € 3.100 voordelig

 

Het hoeveelheidsverschil of efficiency verschil is als volgt te berekenen:

 

(Sh - Wh) x Sp of (Sh x Sp) - (Wh x Sp)

(30.000 - 31.000) x 1 = €1000 nadelig

 

Voor de standaardhoeveelheid moet je niet uitgaan van de normale hoeveelheid omdat er hier ook al een bezettingsverschil in zit.

Het totale verschil is dan 2.100 of (30.000 x 1) - € 27.900

Bestaande uit een efficiency verschil van: - 1000 en een prijsverschil van + € 3.100

Het totale verschil:         (Sp * Wh) - (Wp * Wh) kan nu worden opgesplitst in twee delen nl.:

 

Prijsverschil  +  Hoeveelheidsverschil

[(Sp - Wp) * Wh]   +   [(Sh - Wh) * Sp]

[(Sp * Wh) - (Wp * Wh)]   +   [(Sh * Sp) - (Wh * Sp)]

 Joomla template made by HeJian