Liquiditeit en solvabiliteit

Liquiditeit houdt in of je op korte termijn je schulden kunt betalen. Je kijkt dan naar bezittingen die geld zijn of snel in geld om te zetten zijn.
Bijvoorbeeld: current -ratio: vlottende bezittingen en liquide middelen delen door korte schulden

Solvabiliteit of je op korte en op lange termijn je schulden kunt betalen.
Bijvoorbeeld: Totale bezittingen gedeeld door totale schulden of eigen vermogen tov vreemd vermogen.
De Lehman bank had een aantal jaren geleden 1 euro eigen geld tov 20 euro geleend geld en aan het eind 1 euro tov 40 euro geleend geld (Vreemd vermogen)

Videouitleg:
NB: je kunt ook per onderdeel kijken door op de linker inhoud te klikken.
Je kunt de video full screen bekijken.

Andere bestanden over dit onderwerp staan onder de video.icon Download Kengetallen_ liquiditeit_ solvabiliteit1

icon Download Liquiditeit en solvabiliteit

icon Download Liquiditeitsbalans

icon Download kengetallen_liquiditeit_cashratio_quickratio_currentratio_werkkapitaal

icon Download liquiditeit_solvabiliteit(digischool)

icon Download liquiditeit-solvabiliteit(2)digischool

  actuele balans en ratio's van MKB (EIM).

Joomla template made by HeJian