Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Goederenmarkt

Hieronder staat uitleg over het domein Goederenmarkt.

Aanbod Feitelijk monopolie Marktproces (ongewenste uitkomsten) Patent Transparante markt
Aanbodlijn Fusie Marktvormen Penetratiepolitiek Vergunningen en quota
Aanbodtekort Gemeenschappelijke reclame Marktvormen in de praktijk Personeelsbeleid Verschuiving langs de aanbodlijn
Aangeboden hoeveelheid Gevraagde hoeveelheid Maximumprijs Plaatsbeleid Verschuiving van de aanbodlijn
Abstracte markt Heterogene goederen Minimumprijs Price-leader Vier P's
Afroompolitiek Hoeveelheidsaanpassing Monopolie Prijs Volkomen concurrentie
Afwenteling Homogene goederen Monopolies (soorten) Prijsafzetfunctie Vraag
ARBO-wet Individuele aanbodfunctie Monopolistische concurrentie Prijsbeleid Vraaglijn
Bedrijfsdoelstellingen Individuele reclame Natuurlijk monopolie Prijsdiscriminatie Wet economische mededinging
Bekwaamheidseisen Joint venture Nederlandse Mededingingsautoriteit Prijsvorming Wet productaansprakelijkheid
Collectieve aanbodfunctie Kartelvorming Nieuwe mededingingswet Prijszetting Wetgeving en kartelvorming
Collectieve reclame Kostendekking Nieuwe mededingingswet Productbeleid Wettelijk monopolie
Concentratie Kostprijsverhogende belastingen Octrooi Productdifferentiatie Winkelsluitingswet
Concrete markt Kostprijsverlagende subsidies Oligopolie (heterogeen) Productdifferentiatie Winstmaximalisatie
Convenanten Licentie Oligopolie (homogeen) Psychologische prijzen
Distributiekosten Marketing Omzetmaximalisatie Punt van Cournot
Doelgroep Marketingbeleid Overheidsingrijpen (doel) Reactiehypothese
Doorzichtige markt Markten (soorten) Overname Schaalvergrotingicon Download Goederenmarkt (hele domein)


{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/OnderdeelJ_goederenmarkt.pdf|965|600}
icon Oligopolie_fusie_samenwerking

icon Monopolistische-concurrentie
icon Monopolie_punt-van-Cournot_prijsafzetfunctie_MO=MK
icon Marktproces_ongewenste uitkomsten_overheidsingrijpen_maximumprijsJoomla template made by HeJian