Inkomensverdeling

Hieronder staat uitleg over inkomensverdeling.
De volgende onderdelen komen aan de orde:

Arbeidsinkomensquote Inkomensverdeling Loonkosten per eenheid product Nivellering Secundair inkomen
Arbeidsproductiviteit Inkomensverschillen Loonquote Personele inkomensverdeling Tertiair inkomen
Categoriale inkomensverdeling Loonkosten Loonruimte Personele inkomensverdeling Tertiair inkomen
Demerit-goods Loonkosten Lorenz-curve Primair inkomen
Denivellering Loonkosten en arbeidsproductiviteit Merit-goods Primair inkomen


icon Inkomensverdeling
(hele domein)

{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/OnderdeelL_inkomenverdeling[1].pdf |965|600}


Joomla template made by HeJian