Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Privé-opname privestorting in boekhouding

icon Privé-opname_privestorting_boekhouding

Privé opnamen/ storting:
 
Als de eigenaar o.a. geld in de onderneming stort ontstaat het eigen vermogen.
Als je er later privé nog geld bijstort neemt het eigen vermogen toe, als je privé  er geld uit haalt bijvoorbeeld voor levensonderhoud, daalt het eigen vermogen.                           
Privé   is dus ook een rekening die het eigen vermogen beïnvloedt
Als je een aparte rekening gebruikt voor privé opnames/ stortingen dan is er dus sprake van een hulprekening van het eigen vermogen.
Alle hulprekeningen van het EV samen geven weer hoeveel het eigen vermogen verandert.
 
 
Voorbeeld:
 
Al Bundy stort 1000 euro extra in de kas.
 
Journaalpost:
                        Debet                         Credit            
Kas (B+)          1000
         Prive (EV+)                              1000
 
Stel je betaalt 100 euro per bank aan loonkosten
 
Hiervan boek je:
                                Debet                         Credit
Loonkosten    (W-)  100
         Bank   (B+)                                      100
 
N.B. Je boekt het dus op de rekening privé  en niet meer op het eigen vermogen.
 
Als je privé  geld stort heb je nog geen winst gemaakt.
Je maakt pas winst als je goederen inkoopt en voor een hogere prijs verkoopt.
Privé  heeft dus geen invloed op je winst en is dus geen resultatenrekening.
Als je omzet en IWO vergelijkt zie je wel meteen de brutowinst en heeft invloed op het resultaat. Deze rekeningen zijn dus wel resultatenrekeningen.
 
Het totaal van al deze resultatenrekeningen vind je in de resultatenrekening ook wel verlies en winstrekening genaamd.
Deze rekening kan onder elkaar maar ook naast elkaar opgesteld zijn.
 
Voorbeeld:
 
Omzet:                            450
-          IWO                                300
 
-          = bruto-verkoopresultaat:            150
-          -  kosten:                                        100
 
= nettowinst                                               50
 
Of       
Debet                         Verlies en winst                              Credit
IWO                300                                                        Omzet 450
Kosten          100
Nettowinst      50


Joomla template made by HeJian