Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Segmenteren

Hieronder staat uitleg over het segmenteren (opdelen) van de markt en segmentatiestrategien.

icon Download marktsegmentatie


icon Download segmentstrategieën

 

Uitleg:Link: intemarketing

Screencast/videouitleg:

Je kunt het ook full screen bekijken door op te drukken en aparte onderwerpen bekijken door bij de inhoudsopgave op het onderwerp te klikken.
.Video Youtube: (Engels)


Wat is marktsegmentatie?
Het opsplitsen van de hele markt in kleinere, deelmarkten met dezelfde kenmerken om het productaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van een bepaald deel: de doelmarkt.
Voorwaarden voor marktsegmentatie:
Een segment moet meetbaar ,, voldoende groot, bereikbaar en haalbaar zijn
 • Meetbaarheid van segmenten: De kenmerken van de koper (= basis voor segmentatie) moeten te herkennen en te meten zijn. Ook moeten de segmenten zelf voldoende van elkaar verschillen.
 • Omvang van het segment: Segmenten moeten groot genoeg zijn over voldoende koopkracht beschikken.
 • Bereiken v/d segmenten: Moeten bereikbaar zijn, bv door gerichte verkoopcampagnes of communicatie.
 • Haalbaarheid v/d strategie: moet te realiseren zijn. Evt is kapitaal en deskundigheid nodig.
Hoe segmenteren we de markt:

Onderstaand plaatje geeft een mogelijke indeling voor segmenteren:1. Demografische:
 • Inkomen: Bepaald hoeveel en wat iemand koopt. (koopkracht).
 • Leeftijd: Vaak basis van marktsegment. Is een dynamische variabele: mensen worden ouder, (en zeggen bv het abonnement op) dus moet onderneming voortdurend aan werving doen.
 • Fase in de gezinscyclus: sprongsgewijze ontwikkeling: geboorte- naar school-puberteit-uit huis-etc. Elk stadium typisch bestedingspatroon.
 • Sociale klasse
Deze zijn behoorlijk geschud: de goedverdienende academicus in een arbeiderswoning maar wel 5 keer per jaar op vakantie gaat en zijn geld uitgeeft aan reizen en muziek.

2. Geografische:


woonplaats; bijvoorbeeld: postcode
Kopers in verschillende culturen hebben verschillende verlangens. Zowel op consumentenmarkt als op industriële markt daar rekening mee houden

3. Psychografische:
Persoonlijkheid: Producenten proberen in hun reclame een imago of persoonlijkheid voor hun producten te creëren, waardoor segmenten met bep. persoonlijkheidskenmerken zich aangesproken voelt. Bv extravert. Ook situatiegebonden maatstaven (tijd en plaats gebonden).
Levensstijl: indeling op basis van activiteiten, Interesses en Opinie (mening)
Benefit-segmentatie: Het opsplitsen v/d markt in segmenten op basis van dezelfde voordelen, eigenschappen of toepassingsmogelijkheden die de consument in een product ziet.

4. Gedragscriteria:
 • Verbruik: Verdelen markt in 3 groepen: de heavy users, light users & de niet-gebruikers.
 • Merktrouw: Vaste klanten blijven bij hetzelfde merk, ongeacht de concurrentie, anderen houden juist van afwisseling.
 • Koopbereidheid: Sommige consumenten weten nauwelijks dat een product bestaat, of begrijpen niet wat het te bieden heeft. Anderen weten het wel maar hebben het nooit gekocht, weer anderen kopen het wel, of zijn het plan.
In dit licht moet ook de adoptiesnelheid gezien worden:

Adoptiesnelheid: hoe snel men een nieuw product voor 1e keer gaat aanschaffen
Te verdelen in:

1. Innovators/consumptiepioniers: (2-3%): als eerste een nieuw product kopen
2. Early adopters: (10-15%)
3. Early majority: (+/- 35%)
4. Late majority: (+/- 35%)
5. Laggards/ achterblijvers: (+/- 15%):personen die als allerlaatste een nieuw product aanschaffen


Joomla template made by HeJian