Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Prijsbeleid


Hieronder vind je uitleg over prijsstrategien:
aan de orde komen:

Belangrijke overwegingen bij de prijsbepaling zijn:
 1    Kostprijs. De kosten per eenheid product.

 
2   Waardeperceptie. De – subjectieve – inschatting van het nut en de kwaliteit van een product door een afnemer, in verhouding tot de prijs.
 
3     Ondernemings- en marketingstrategie. Het prijsbeleid moet worden afgestemd op de ondernemings- en
marketingdoelstellingen
 
4     Concurrentie.
 
5      Assortiment. Welk effect heeft een prijswijziging op de verkoop van de andere gevoerde artikelen?
 
6      Tussenhandel. De brutomarge moet voor wederverkopers voldoende zijn. compenseren.
 
7      Wetgeving en ethiek. Bedrijven laten zich niet alleen leiden door de wet, maar ook door hun eigen ethiek.
 


icon Prijsbepaling_kosten_afnemers_concurrent-georrienteerdVideo (Engels):Joomla template made by HeJian