Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Hieronder staat uitleg over een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek.

icon Functioneringsgesprek_beoordelingsgesprek

icon Functioneringsgesprek
icon Beoordelingsgesprek

Functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een functioneringsgesprek is een tweezijdig gesprek waarin het wederzijds functioneren van de werknemer en diens leidinggevende besproken wordt. Doelen voor deze bespreking kunnen prestatieverbetering, bijsturing, stimulering en ontwikkeling zijn. Eventueel aansluitende bespreekpunten kunnen zaken als zoals het herkennen en eventueel aanpakken van problemen op de werkvloer zijn.

De STAR-interviewmethode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) wordt geregeld gebruikt voor functioneringsgesprekken, maar ook voor bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken. Met deze methode wil de interviewer een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van met name het gedrag van een medewerker, zonder dat deze zelf bij diens handelen aanwezig is geweest.

Kenmerken

Een functioneringsgesprek heeft de volgende kenmerken:

  • Het gesprek is tweezijdig; de leidinggevende vraagt over het functioneren van de medewerker en eventuele problemen die er ontstaan. Deze krijgt de kans om te reageren en gelijke vragen aan zijn leidinggevende te stellen.
  • De verhoudingen tussen leidinggevende en medewerker zijn gelijkwaardig.
  • Het gesprek kan ook op aanvraag van de medewerker gevoerd worden.
  • Na een functioneringsgesprek kan er op een later termijn een ontwikkelings- of beoordelingsgesprek plaatsvinden.
  • Van het gesprek kan een verslag gemaakt worden. Beide partijen mogen dit verslag corrigeren: is het verslag naar tevredenheid, dan ondertekenen beiden deze.

 Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen een werknemer en zijn leidinggevende waarin het functioneren van de werknemer door de leidinggevende wordt beoordeeld en waaraan rechtspositionele gevolgen kunnen worden verbonden. De leidinggevende heeft in dit gesprek een waardeoordeel over het totaal aan functioneren (zowel kwalitatief, alsook kwantitatief en sociaal) en verbindt hier eventueel salariërings- en juridische gevolgen aan.

Kenmerken

Een beoordelingsgesprek heeft de volgende kenmerken:

  • Het gesprek is eenzijdig, de leidinggevende geeft een oordeel over het functioneren van de medewerker. Deze krijgt uiteraard wel de kans om te reageren, maar dit heeft geen gevolgen voor het oordeel.
  • De verhoudingen tussen leidinggevende en medewerker zijn ongelijkwaardig.
  • Het gesprek vindt periodiek plaats, waarin de periode afhankelijk is van cao, directiebesluiten en individuele contracten.
  • Aan een beoordelingsgesprek gaat altijd een functioneringsgesprek vooraf.
  • Na het gesprek wordt er een verslag gemaakt en eventueel een actieplan opgesteld. Dit plan kan in een volgend gesprek geëvalueerd worden.

 Joomla template made by HeJian