Consumeren en welvaart

Hieronder volgt uitleg van het hele domein (H) van de Consument en welvaart:
De volgende begrippen komen aan de orde:

Behoeften Engelcurve Kruiselingse elasticiteit Prijselasticiteit (van de vraag) Verschuiving van de vraaglijn
Behoeftepatroon Goederen (soorten) Kruiselingse prijselasticiteit Primaire goederen Verzadigingsinkomen
Collectieve vraagfunctie Individuele vraagfunctie Luxe goederen Segmentelasticiteit Volkomen elastisch
Complementaire goederen Inelastisch Luxe goederen Segmentelasticiteit Volkomen inelastisch
Elasticiteit (betekenis voor producent) Inferieure goederen Noodzakelijke goederen Status artikelen Vraag
Elasticiteiten Inferieure goederen Normale goederen Substitutiegoederen Vraaglijn
Elastisch Inkomenselasticiteit Prijselasticiteit (van de vraag) Verschuiving langs de vraaglijn Wet van Engel


icon Download Domein Consumeren en welvaart
 (hele domein)

icon Elasticiteiten
icon Consumeren_welvaart_evenwichtsprijs_Qa_Qv
icon Veranderingen- vraaglijn_aanbodlijn
icon Wet- van- Engel_inferieure goederen_luxe goederen_inkomenselasticiteit
icon Wet van Engel_inferieure goederen
icon Soorten-markten_goederen

Van de site van A. Meulbroek:

4 Verschuivingen over en van de vraaglijn
Vanuit een zelf gekozen uitgangssituatie in meerkeuzevorm bepalen wat gebeurt met de gevraagde hoeveelheid en de vraaglijn van een bepaald goed door een verandering van de prijs van het goed zelf, de prijs van een ander goed of het inkomen.
handleiding
5 Collectieve vraag
Vanuit drie zelf samengestelde vraaglijnen grafisch de collectieve vraaglijn afleiden.
handleiding
6 Marktevenwicht
Vanuit zelf samengestelde collectieve vraag- en aanbodlijn de kenmerken van het marktevenwicht berekenen (evenwichtsprijs, -hoeveelheid en omzet bij het evenwicht). 
handleiding
7 Opkopen
Vanuit zelf samengestelde collectieve vraag- en aanbodlijn de kenmerken van het marktevenwicht berekenen. Zelf een minimumprijs instellen, het aanbodoverschot berekenen en het bedrag dat de overheid kwijt is met opkopen.
handleiding
8 Subsidie
Vanuit zelf samengestelde collectieve vraag- en aanbodlijn de kenmerken van het marktevenwicht berekenen. Zelf een minimumprijs instellen, de prijs voor de consument berekenen waarbij het gehele aanbod wordt afgenomen en het bedrag berekenen dat de overheid kwijt is aan subsidie.
handleiding
9 Maximumprijs
Vanuit zelf samengestelde collectieve vraag- en aanbodlijn de kenmerken van het marktevenwicht berekenen. Zelf een maximumprijs instellen en het vraagoverschot bij de maximumprijs berekenen.
handleiding
10 Monopolie
Zelf een vraag- en kostenfunctie voor een monopolist opstellen en daarna de prijsafzetfunctie, de opbrengsten, kosten- en winstfuncties afleiden. Het punt van Cournot bepalen en daarbij de opbrengsten, kosten en winst berekenen.
handleiding
11 Volledig vrije mededinging
Vanuit een zelf samengestelde collectieve vraag- en aanbodlijn de kenmerken van het marktevenwicht berekenen. Daarna voor de individuele aanbieder in het rentabiliteitsoptimum opbrengsten, kosten en winst berekenen.
Een heffing instellen (ad valorem of specifiek) en de gevolgen daarvan doorrekenen voor de (individuele) aanbieder en de consument.
handleiding
12 Demo micro-economie
Een Powerpointvoorstelling waarin de micro-economie wordt gepresenteerd.
 
 


Joomla template made by HeJian