Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Naamloze Vennootschap

icon Naamloze_Vennootschap

Algemeen

Net als de BV is de NV een vennootschap, waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld. Een belangrijk verschil met de BV, is dat die aandelen overdraagbaar zijn.

De NV kan overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandeld kunnen worden via de beurs (aandelen aan toonder). Iedereen kan dus aandelen kopen van een NV, meestal gebeurt dat op de aandelenbeurs.

Oprichtingsvereisten
Aan de oprichting van een NV worden vrijwel dezelfde eisen gesteld als aan de oprichting van een BV. Het minimumkapitaal van de NV moet echter meer bedragen dan bij een BV, namelijk € 45.000.

Net als voor de BV geldt voor de NV de verplichting tot het opstellen en openbaar maken van de jaarstukken bij de kamer van koophandel. Ook hier geldt dat de eisen die de wet hieraan stelt, afhangen van de grootte en omvang van de onderneming.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit gelden voor de NV dezelfde regels als voor de BV. Voor een NV in oprichting gelden dezelfde regels als voor een BV in oprichting.

Deponeren jaarstukken nv
De bv en nv moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf.

 

Het voordeel van een NV is dat je makkelijk eigen vermogen bij elkaar kunt krijgen.

Je plaatst dan aandelen bij het publiek. Dit gebeurt vaak op de aandelenbeurs.

Als je een grote onderneming bent en er vaak in je aandeel gehandeld wordt krijg je een notering.

De waarde van een aandeel van een NV vind je op de beurs. De waarde kan elk moment veranderen. De Accor groep, NH Hoteles, KLM/Air France en Ajax zijn voorbeelden van een NV.

Iedereen die dat wil kan aandelen van deze NV kopen.

Als je een aandeel hebt van een van deze NV’s dan ben je dus eigenaar.

De balans, verlies en winstrekening en een toelichting op de resultaten vind je in de jaarrekening. Deze wordt kosteloos beschikbaar gesteld. Zie www.Jaarverslagen.pagina.nl

 

De beurskoers van een aandeel is afhankelijk van o.a. de winstverwachting.

De eigenaren besluiten in een algemene vergadering van aandeel houders (AVA) wat er met de winst moet gebeuren.

Als een gedeelte van de winst uitgekeerd wordt heet dat dividend.

 


 

Voorbeelden:

 

Ajax:

 

 

 

KLM/ Air France:

 

Eguity = eigen vermogen

Stock is aandelen

Earnings = winst

 

 

 

 

 

 Joomla template made by HeJian