Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

HumanResourcemanagement

Humanresourcemanagement

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)

De aan het Engels ontleende term humanresourcemanagement (ook humanresourcesmanagement of - taalkundig onjuist - human resource(s) management), afgekort HRM, is een veelgebruikte term waarvoor in het Nederlands geen algemeen aanvaarde vertaling bestaat. Letterlijk is het: "beheer van menselijke productiemiddelen". In het dagelijks taalgebruik wordt HRM wel gebruikt als synoniem voor "personeelsbeleid", (afdeling) "personeelszaken" of "strategisch personeelsmanagement". Vaak echter wordt humanresourcemanagement gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.

Uitgangspunten

Humanresourcemanagement is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie.

Personeelsbeleid is in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid (dat wil zeggen: een verantwoordelijkheid van het management), niet een verantwoordelijkheid van personeelsfunctionarissen.

Er is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid.

Personeelsinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast. Werving en selectie, personeelsplanning, het opstellen van functieprofielen en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar.

Strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar.

Elementen van aandacht

De elementen waar HRM voortdurend aandacht aan moet besteden, zijn:

Permanent leren. Veranderingen volgen elkaar snel op.

Onderlinge samenwerking. Door middel van instellen van kwaliteitskringen bevordert men de onderlinge samenwerking en ontwikkelt men collectieve verantwoordelijkheid.

Versterken van de onderlinge betrokkenheid van de onderneming en het imago in de markt. Vertrouwen in het merk door middel van customerservice (klantenservice) is het concurrentiewapen van de onderneming.

 Joomla template made by HeJian