Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Wat is management

Management

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie (bewerkt tot MBO nivo)

Management (letterlijk: beheer;

is een proces waarbij de inspanningen/activiteiten van de organisatieleden gecoördineerd en gestuurd worden in de richting van het gemeenschappelijk doel.  (het Engelse woord management is afgeleid van de oud-Franse term ménagement "de kunst van het dirigeren, leiden" en van het Latijnse manu agere "aan de hand leiden")

Deze activiteiten zijn op te splitsen in vier groepen:
(1) het op basis van een visie en missie bepalen van een strategie en deze uitwerken in plannen (vertalen naar specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden (SMART-principe) organisatiedoelstellingen),
(2) het structureren van de organisatie,
(3) het leiden van de personeelsleden, en
(4) het controleren of de beoogde doelstellingen wel worden bereikt. Dit proces geeft de verschillende samenstellende elementen van management weer.


 Managementgebieden

Management kan opgedeeld worden in de volgende gebieden:

 1. Veiligheidsmanagement
 2. Human Resource Management
 3. Operations management
 4. Strategisch management
 5. Marketing management
 6. Procesmanagement
 7. Financieel management
 8. ICT- en middelen management
 9. Veranderingsmanagement
 10. Kwaliteitsmanagement
 11. Informatiemanagement
 12. Configuratiemanagement
 13. Thesauriebeheer
Managementmodellen

In managementmodellen is er aandacht voor (de samenhang tussen) een zestal aandachtsgebieden. In veel modellen wordt er onderscheid gemaakt in organisatiegebieden en resultaatgebieden. De zes aandachtsgebieden zijn:

 • Strategie
 • Structuur
 • Cultuur
 • Mensen
 • Middelen
 • Resultaten

Enkele managementmodellen waarin deze aandachtsgebieden, meer of minder zichtbaar, opgesloten liggen zijn:

 • Het 7S Model van McKinsey
 • Het EFQM-model
 • Het op het EFQM gebaseerde INK-model
 • Het ISO kwaliteitssysteem
 • De Balanced Scorecard
 • Integraal management als besturingsmodel

Niet elk managementmodel heeft aandacht voor elk van de zes gebieden.

Scholen

In de loop der jaren zijn er verschillende scholen van management geweest.

Hieronder vind je een Engelstalige video die de ontwikkeling van management weer geeft.


Joomla template made by HeJian