Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Liquiditeitsbalans

icon Download uitleg Liquiditeitsbalans

Een liquiditeitsbalans is een balans die is opgesteld aan de debetzijde van bovenaf gezien van moeilijk in geld om te zetten vaste bezittingen naar zeer makkelijk in geld om te zetten bezittingen.

De creditzijde is van bovenaf gezien van niet opeisbare of terug te betalen lang vermogen naar zeer snel terug te betalen korte schulden

 Deze balans geeft een indeling in :

Debet/ Links:

-          vaste activa

-          vlottende activa

-          liquide middelen

 
Credit/ rechts:

 -          eigen vermogen

-          vreemd vermogen lang

-          vreemd vermogen kort

 Voorbeeld ( met de belangrijkste posten):

 

debet

                    Balans     

credit

Vaste activa

 

Eigen vermogen

€ 440.000

    Gebouwen

€ 500.000

 

 

    Inventaris

€ 100.000

Vreemd vermogen lang

    Machines

€   80.000

Hypotheek 

€  300.000

    Auto’s

€   60.000

Banklening

€  20.000

 

       € 740.000

Familielening

€  65.000

Vlottende activa

 

 

    €   385.000

    Voorraad

€ 50.000

Vreemd vermogen kort

    Debiteuren

€ 30.000

Crediteuren      

€ 10.000

 

€ 80.000

Rekening courant

€ 25.000

Liquide middelen

 

 

 

    Kas

€ 10.000

 

 

    Bank

€ 30.000

 

 

 

€ 40.000

 

€ 35.000

 

€ 860.000

 

€ 860.000

Kenmerken van de liquiditeitsbalans:

Liquide: als een onderneming op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen;

  • Liquide middelen: dit zijn ook vlottende activa maar worden meestal apart genoemd;
  • Vaste activa: langer dan 1 jaar in de onderneming;
  • Vlottende activa: korter dan 1 jaar in de onderneming;
  • Eigen vermogen: permanent beschikbaar in de onderneming;
  • Vreemd vermogen lang: langer dan 1 jaar beschikbaar:
  • Vreemd vermogen kort : korter dan 1 jaar beschikbaar;


Joomla template made by HeJian