Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Wat is een product
icon Download Wat_ is_ een_ product


 
”The product is what the product does”
MAW: het product is wat het in de ogen van een (potentiële) consument doet

 Vakanties: D-reizen:  “ Wij verkopen een droom.”

 Daarom een hele ruime definitie:

 Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een goed of dienst, hetgeen betrekking heeft op alles wat kan worden aangeboden op een markt en waarmee in een specifieke behoefte kan worden voorzien

 Volgens marketingdeskundige Leeflang:

 Totale Productsamenstelling:

-        Het fysieke product:

         Tastbare eigenschappen. (vormgeving, gewicht etc.)

-        Uitgebreide product:

         Bestaat uit fysieke product met daar aan toegevoegd garantie,   

         service, levering etc. (rest van marketingmix)

-        Het totale product:

bestaat uit voorgaande + de door de consument afgeleide en daar aan toegekende eigenschappen. Inclusief de instrumentele en expressieve eigenschappen. (gebruiksnut, merkimago, status)

 
Het totale product  is zoals de consument het ziet inclusief alle door de fabrikant bewust en onbewuste aangebrachte eigenschappen en communicatie

 Volgens marketingdeskundige Kotler (VS):

 -        coreproduct (kern)

-        tangible product (concreet)

-        augmented product (uitgebreid, bijgevoegd)

 Joomla template made by HeJian