Bezettingsresultaat

Hieronder vind je uitleg over het te veel of weinig doorberekenen aan contante kosten (bezettingsresultaat).

Onderaan deze pagina staat een videouitleg waar oa. het bezettingsresultaat uitgelegd wordt.
Klik hier om daar rechtsstreeks naar toe te gaan.


icon Download BEZETTINGSRESULTAAT.doc


In de kostprijs worden de totale constante kosten vaak voor de periode omgeslagen over de normale bezetting. (Kp = C/N + V/W)

Wat je doorrekent aan constante kosten per product is gebaseerd op de normale bezetting als je dus minder produceert dan normaal reken je te weinig door voor de constante kosten.
Je lijdt dan bezettings­verlies. Het kan ook voorkomen dat de productie in werkelijkheid groter is dan de normale bezetting.
Door de overbezetting is de bijdrage aan de constante kosten groter dan de totale constante kosten voor de periode. Je hebt dan bovenop de verwachte brutowinst een extra winst omdat je meer maakt dan normaal en ook doorrekent. (bezettingswinst).
Het bezettingsresultaat is het verschil tussen de gemaakte constan­te kosten en de bijdra­gen hiervoor uit de productie. Het bezettingsre­sultaat heeft dus alleen betrekking op de constante kosten en is dus wat je te veel of te weinig doorrekent aan constante kosten.

Het bezettingsresultaat kun je als volgt uitrekenen:

C
---              x  W   = bijdrage constante kosten uit de productie
N

Min: 

    C
    ---
    N              x    N = constante kosten
 


                                 C
Oftwel:  (W - N) x --- = bezettingsresultaat
                                 N

W = werkelijke productie
N = normale productie
C = constante kosten
Is de uitkomst van het bezettingsresultaat positief (de werkelijke productie is groter dan de normale) dan is er bezettingswinst. Is de uitkomst kleiner dan nul dan is er sprake van bezettingsverlies. Dit bezettingsresultaat beïnvloedt uiteindelijk de totale winst.

Voorbeeld
Een fabrikant van tenten blijkt na afloop van het jaar 450 tenten te hebben gemaakt.
Normaal gesproken maakt hij er 500. De contante kosten bedragen € 1.000,-.

Het bezettingsverlies voor dit jaar is:

                     C                             € 1.000,-
=  (W - N) x ---    = (450 - 500) x -------- = - € 100 (negatief) => Bezettingsverlies
                     N                                 500

Videouitleg bezettingsresultaat:

Je kunt het ook full screen bekijken door op  te drukken .Joomla template made by HeJian