Monetair / geldwezen

Hieronder staat uitleg over monetair en het geldwezen.
kernwoorden: liquiditeit, M123, Interventie, vermogensmarkt, geldschepping, geldtheorie Fisher, liquiditeitenmassa

Banken in Nederland Geld Kapitaalmarkt Maatschappelijke geldhoeveelheid Rekenmiddel
Begrotingssaldo Geldmarkt Kasliquiditeitspercentage Maximale kredietuitbreiding Ruilmiddel
Bestedingsinflatie Geldmarkt kasreserveregeling Kasreserveregeling Maximale kredietverlening Ruime geldmarkt
Betaalmiddel Geldschepping Koersinflatie Monetaire instrumenten van DNB Secundaire liquiditeiten(massa)
Binnenlandse liquiditeiten(massa) Gevolgen van inflatie Korte spaargelden Monetaire kasreserveregeling Speciale beleningen
Chartaal geld Giraal geld Korte termijndeposito's Nationale liquiditeitsquote Speculatiemotief
Direct opeisbare verplichtingen Importinflatie Korte valutategoeden Niet-geld Substitutie
Directe ruil Inactieve kas Kosteninflatie Omloopsnelheid Transactiemotief
Discontopolitiek Indirecte ruil Krappe geldmarkt Ontpotten Transformatie
Dollarswaps Inflatie (binnenlandse oorzaken) L1 Ontwikkelingen op de geldmarkt Vermogensmarkt
Eigenschappen van geld Inflatie (buitenlandse oorzaken) L2 Openmarktpolitiek Vermogenstitels
Financieringstekort Inflatie (soorten) Liquiditeitspercentage Oppotmiddel Voorschotten in rekening-courant
Functies van geld Liquiditeitsreserve-regeling Oppotten Voorzorgsmotief
Liquiditeitsvoorkeurtheorie Papier in disconto Wederzijdse schuldaanvaarding
Primaire liquiditeiten(massa) Winstinflatie
{pdf=http://www.economiehulp.nl/files/pdf/algemene-economie/DomeinG_Geldwezen.pdf|965|600}
iconDownload  Geldwezen (gehele domein)


Overige downloads per onderwerp:

icon Download Maximale_kredietverlening


icon Download Interventie-valutamarkt_ vaste wisselkoersen

icon Monetaire- instrumenten_DNB_discontopolitiek

icon Monetair-beleid_devaluatie_ depreciatie

icon Vermogensmarkt_geldmarkt

icon Liquiditeitenmassa_geldschepping_

icon Geldtheorie_ Fisher


Joomla template made by HeJian