Eigen vermogen_NV_BV: aandelenvermogen (videouitleg)

Hieronder staat uitleg over het eigen vermogen van een NV of BV.

aan de orde komt oa. : maatschappelijk aandelenvermogen, geplaatst aandelenvermogen, reserves, verschillende waarde van een aandeel (beurs-, intrinsiek-, nominale waarde)

icon Download Eigenvermogen


icon Download EV_bij_NV(digischool)

Videouitleg
  
Balans van een BV/NV

De balans van de BV wijkt nogal af van die van de persoonlijke ondernemingsvormen. In de statuten (regels van de onderneming) staat aangegeven hoeveel kapitaal (aandelen) de BV maximaal mag uitgeven. Echter dat wil niet zeggen dat het gehele vermogen al direct wordt geplaatst en betaald.

Het eigen vermogen van een BV of NV bestaat uit:

- Maatschappelijk vermogen: het maximum vermogen (aantal aandelen) dat volgens de statuten uitgegeven mag worden.

- Aandelen in portefeuille: deel van het vermogen (aandelen) dat nog niet uitgegeven wordt. Aandelen in portefeuille staat op de balans tegen de nominale waarde. Deze moet in mindering gebracht worden op het maatschappelijke vermogen om het geplaatste aandelenvermogen te berekenen. Dit is wat je echt uitgegeven hebt aan aandelenvermogen en telt mee bij het eigen vermogen.

- Winstreserve: dat deel van de winst wat niet uitgekeerd wordt maar als eigen vermogen op de balans staat. Hiermee kun je verliezen afboeken, nieuwe investeringen doen of vreemd vermogen vervangen door eigen vermogen;

- Agioreserve: de winst die gemaakt wordt op de verkoop van aandelen.


De nominale waarde is de oorspronkelijke waarde van een aandeel.


Het uitgeven van aandelen gaat als volgt:

Eerst worden er door de oprichters bepaald hoeveel zij maximaal willen hebben aan aandelenvermogen. Samen met de notaris laten zij dat vastleggen.

In dit geval hebben ze laten vastleggen dat ze € 300.000 maximaal aan aandelen willen hebben verdeeld in 30.000 aandelen van €10 nominaal.

De nominale waarde is de waarde die op het aandeel gedrukt staat.

De uitgegeven waarde kan hoger zijn dan de waarde die op het aandeel staat. Omdat de waarde van een aandeel ook afhankelijk is van de verwachte winst kan het steeds veranderen. Daarom laten ze een vaste prijs op het aandeel drukken. De echte prijs die ze dan voor een aandeel krijgen kan hoger zijn. De waarde van een aandeel is in het voorbeeld €11.In dit geval is de waarde dus €1 hoger per aandeel. Het verschil tussen de €11 en €10 noemen we de agio.

Agio is Latijn voor extra waarde .

Daarna worden de aandelen gedrukt bij een drukker.

Als de gedrukte aandelen bij de onderneming komen worden ze in de kluis gelegd.

 

Als er 2 eigenaren zijn die elk 110.000 euro aan aandelen in de BV stoppen gebeurt het volgende:

Er komt 2 x 110.000 = 220.000 aan geld per bank binnen en er gaat 2 x 10.000 aandelen van €10 (=€200.000) uit aan aandelen die in de kluis of portefeuille liggen.

In dit geval heb je een agio van 20.000 stuks x 1 = 20.000.

 

Met het bankgeld kunnen allerlei bezittingen gekocht worden dus dat bedrag zal na verloop van tijd niet meet direct terug te vinden zijn op de balans.

 

De gedeeltelijke balans van een BV kan ook op onderstaande wijze worden opgesteld (staffelvorm)

 

Debet

Balans

credit

Bank

€ 200.000 

Maatschappelijk vermogen

€ 300.000

 

 

Aandelen in portefeuille

€ 100.000

 

 

Geplaatst aandelen kap.

€ 200.000 

 

 

Agioreserve

€ 20.000 

 

 

Winstreserve

€ 30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring:

Maatschappelijk aandelenvermogen € 300.000,-

- aandelen in portefeuille € 100.000,-

Geplaatst aandelenkapitaal € 200.000,-

 

Over dit geplaatst en gestort kapitaal wordt dividend ( = de uitkering aan de aandeelhouders) berekend. Dit is het maatschappelijke vermogen dat feitelijk in de onderneming is geïnvesteerd.

Het eigen vermogen van de onderneming bestaat nu o.a. uit 200.000 geplaatst aandelen kapitaal.

Geplaatst betekent dat de eigenaren de aandelen gekocht en in het bezit hebben.

 

Agio

De nominale waarde is de waarde die op het aandeel gedrukt staat.

De uitgegeven waarde kan hoger zijn dan de waarde die op het aandeel staat. Omdat de waarde van een aandeel ook afhankelijk is van de verwachte winst kan het steeds veranderen. Daarom laten ze een vaste prijs op het aandeel drukken. De echte prijs die ze dan voor een aandeel krijgen kan hoger zijn. De waarde van een aandeel is in het voorbeeld €11.In dit geval is de waarde dus €1 hoger per aandeel. Het verschil tussen de €11 en €10 noemen we de agio.

Agio is Latijn voor extra waarde .

 

De winst die wordt gemaakt op de verkoop van eigen aandelen noemen we agio. Verlies op de verkoop van aandelen noemen we disagio.

De oorspronkelijke waarde die aangegeven staat op het aandeel noemen we de nominale waarde. Verkoop je een aandeel boven de nominale waarde dan ontstaat er een winst op de verkoop van het aandeel, de agio. Deze agio wordt toegevoegd aan de agioreserve.

Een BV kan niet de exacte waarde op het aandeel zetten, want deze verandert met de minuut.

Voorbeeld

Gegeven is onderstaande balans:

- Het maatschappelijk vermogen bestaat uit 2.000 aandelen van € 100 nominaal per aandeel;

- Van de aandelen in portefeuille worden er 200 verkocht voor € 110 per aandeel en betaald per bank;

Debet

Balans

credit

Bank

€ 1.000 

Maatschappelijk vermogen

€ 200.000

 

 

Aandelen in portefeuille

€ 100.000

 

 

Geplaatst aandelen kap.

€ 100.000 

 

 

Agioreserve

€ 10.000 

 

 

Winstreserve

€ 20.000

 

 

 

 

Gevraagd: maak de nieuwe gedeeltelijke balans:

Uitwerking

 

Debet

Balans

credit

Bank

€ 23.000 

Maatschappelijk vermogen

€ 200.000

 

 

Aandelen in portefeuille

€ 80.000

 

 

Geplaatst aandelen kap.

€ 120.000 

 

 

Agioreserve

€ 12.000 

 

 

Winstreserve

€ 20.000

 

Verklaring

- Het maatschappelijk aandelenvermogen verandert niet;

- Aandelen in portefeuille vermindert met 200 x € 100 (nominaal): € 20.000

- het geplaatst en gestort vermogen wordt dan € 120.000,-

- Aandelen worden verkocht voor € 110,-, dit is € 10,- boven de nominale waarde, dit is je agio.
De Agioreserve wordt verhoogd met 200 x € 10 = € 2.000,-

- De aandelen worden betaald, de bank wordt met 200 x € 110 =

€ 22.000 verhoogt.

 Joomla template made by HeJian