Bank(wezen)

Hieronder staat uitleg over het bankwezen (E) in Nederland.

De volgende begrippen komen aan de orde:

Aandelen Crediteuren Institutionele beleggers Rendement Speciale beleningen
Balans geldscheppende bank Debiteuren Investeren Reservepositie IMF Speciale beleningen
Bankbiljetten in omloop Dekkingsmiddelen Kasreserverekening Rijks schatkist Speculant
Banken in Nederland Deviezen Kredietverlening Risico Staatsbank
Bankwezen Disconto Liquiditeit (banken) Schaalvergroting Termijndeposito
Beleggen DNB Looptijd Schatkistpapier Voorschotten in rekening-courant
Belegger ECU Niet-geldscheppende banken SDR Voorschotten in rekening-courant
Beleggingskeuze Functies financiële instellingen Obligaties Secundaire banken Weekstaat
Centrale bank Geldscheppende banken Papier in disconto Soorten financiële instellingen
Concentratie Geldscheppende instellingen Primaire banken Spaargeld
Contingent Goud Publiek

icon Download Bankwezen(gehele domein)


Overige downloads per onderdeel:

icon Functie_taken_Nederlandsche- Bank_Refi

icon Debiteuren_crediteuren_soorten-leningen_spaardeposito_spaargeld
icon balans_geldscheppende- particuliere- bank_weekstaatJoomla template made by HeJian