Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Henry Mintzberg organisaties

icon Henry- Mintzberg_soorten-organisaties

Henry Mintzberg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Henry Mintzberg (Montréal, 2 september 1939) is een Canadees wetenschapper. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van organisatiestructuren en organisatie-ontwerp (organisatiekunde).

Organisatiestructuren

Zijn bekendste werk is Structure in Fives: Designing Effective Organizations (1983), wat een samenvatting was van het boek 'The Structuring of Organizations' (1979). Dit werk is in 1991 in het Nederlands verschenen onder de titel "Organisatiestructuren". In dit werk beargumenteert hij dat Organisatiestructuur is opgebouwd uit vijf hoofdonderdelen en dat afhankelijk van welk onderdeel van de organisatie als belangrijkst wordt gezien dit ook de aard van de organisatie zal beïnvloeden:

Organisatieonderdeel

Type organisatie

Strategische top

Simpele structuur

Lijnmanagement

Divisiestructuur

Werkvloer

Professionele bureaucratie

Ondersteunende staf

Adhocratie

Technostructuur

Machinebureaucratie

Veranderingsstrategieën

Mintzberg had ook idee over het door voeren van veranderingen in bedrijven, daarvoor zijn, om weerstand te voorkomen strategieën nodig.

Tijdens een congres in 1991 in Amsterdam introduceerde Mintzberg een viertal veranderingsstrategieën. Op de facilitaire strategie na waren de strategieën al bekend uit het werk van Robert Chin en Kenneth D. Benne.[1] Wel koppelde Mintzberg de strategieën aan vier wereldreligies.

Strategie

Wereldreligie

Facilitaire strategie

Boeddhistische strategie

Rationeel-empirische strategie

Joods model

Machtsstrategie

Katholieke model

Normatief-reëductieve strategie

Protestantse model

Externe link

 Joomla template made by HeJian