Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Ondernemingsvormen

Hieronder staat uitleg over de verschillende ondernemings of rechtsvormen: eenmanszaak, VOF, Commanditaire vennootschap, Stichting, BV, NV, Vereniging

NB: waarschijnlijk per 1 januari 2011 is de Wet Personenvennootschappen van toepassing en vervallen de maatschap, VOF en (oude) CV.

In plaats komen:

Stille vennootschap (SV)
Openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV)
Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR)


•Rechtspersoonlijkheid
Goederen die je koopt op naam van je bedrijf worden eigendom van de onderneming ivm beperkte aansprakelijkheid

•Commanditaire vennootschap:
heeft keuze met of zonder rechtspersoonlijkheid

•Stille vennootschap (SV) treedt niet onder een gemeenschappelijke naam naar buiten.(bijv opgericht om kosten te delen, zoals huur en administratiekosten.)

•Vermogen
afgescheiden vermogen, bij OV’s (net al nu bij VOF)
•de OVR (en CVR) wordt als rechtspersoon zelf eigenaar van goederen.

In veel theorieboeken en op de site van KvK zijn deze nieuwe rechtsvormen nog niet aangepast.


icon download Eenmanszaak

icon download Vennootschap_Onder_Firma

icon download Commanditaire-Vennootschap

icon download BV

icon download Naamloze_Vennootschap

icon download Ondernemingsvormen

icon download Vereniging

icon download Stichting

icon download Maatschap

icon download rechtsvormen_schema KVK

Van eenmanzaak naar BV (artikel):


Joomla template made by HeJian