Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Arbeid

Hieronder staat uitleg over domein Arbeid (B). De volgende begrippen komen aan de orde:

Aanmoedigingseffect Beroepsbevolking (BB) Herintreders Ontmoedigingseffect Technische arbeidsverdeling
Aanvullingseffect Beroepsbevolking (BB) Heterogeen Ouderenwerkloosheid Vacatures
Anticyclisch begrotingsbeleid Beroepsgeschikte bevolking Inkomensverschillen Overbesteding Verborgen werkgelegenheid
Anticyclische begrotingspolitiek Bestedingsevenwicht Innovatie Overspannen arbeidsmarkt Verborgen werkloosheid
Arbeidsduurverkorting Bevolking Internationale arbeidsverdeling Participatiegraad Vervroegde uittreding (VUT)
Arbeidskosten Bezettingsgraad Jeugdwerkloosheid Pensioenplicht Werkelijke productie
Arbeidsmarkt Bruto loon Kinderopvang Pensioenpremie (werkgever) Werkgelegenheid (in arbeidsjaren)
Arbeidsmarktbeleid Conjuncturele situaties Kinderopvang Pensioenpremie (werknemer) Werkgelegenheid (in personen)
Arbeidsmobiliteit Conjuncturele werkloosheid Kwalitatieve structuurwerkloosheid Potentiële beroepsbevolking Werkgelegenheid (Wg)
Arbeidsproces Deelmarkten Kwantitatieve structuurwerkloosheid Prijsstijgingen Werkgeversdeel sociale premies
Arbeidsproductiviteit Deelnamegraad Loonkosten Productiecapaciteit Werkloosheid (definities)
Arbeidsreserve Deeltijdbanen Loonstijgingen Regionale werkloosheid Werkloosheid (gevolgen)
Arbeidstijd Deeltijdbanen Maatschappelijke arbeidsverdeling Scholing Werkloosheid (oplossingen)
Arbeidstijdverkorting Effectieve vraag Mate van arbeidsverdeling Seizoenswerkloosheid Werkloosheid (soorten)
Arbeidsverdeling Flexibele werktijden Mechanisering Sociale premies Werkloosheid (U)
Bedrijfstijd Franchising Migratie Sociale wetgeving Werkloosheidspercentage
Bedrijfstijdverlenging Frictiewerkloosheid Minimumloon Specialisatie Werksfeer
Belastingen Geboortecijfers Netto loon Sterftecijfers Wig
Belastingtarieven Herbezetting Onderbesteding Structuurwerkloosheid Zwart werk

icon Download Arbeid (hele domein)

Uitleg economielokaal over arbeid(link)icon Internationale arbeidsverdeling
icon Handelspolitiek_ protectie
icon effectieve -vraag -loonkosten -bezettingsgraad.doc
Beroepsbevolking_arbeidspenetratie .doc
icon Beroepsbevolking


Joomla template made by HeJian