Kasboek_bankboek_inkoopboek_verkoopboek

Hieronder vind je uitleg over de verschillende dagboeken:
kasboek
bankboek
inkoopboek
verkoopboek
diverse postenboek of memoriaal

icon Dagboeken_kasboek_bankboek_inkoopboek_verkoopboek_memoriaal


Veel voorkomende financiële feiten kun je zo veel mogelijk ordenen.
De meeste bedrijven hebben veel inkopen op rekening, verkopen op rekening, kasbetalingen en ontvangsten, bankbetalingen en ontvangsten en financiële feiten die dan overblijven:diverse posten of memoriaal.

Je kunt dan tot de volgende gezamenlijke/collectieve “boeken” komen:
 
Inkoopboek: hierin staan alle inkopen op rekening

Voorraad
Te vorderen OB
Aan Crediteuren
 
Verkoopboek: hierin staan alle verkopen op rekening
 Debiteuren
Aan    Te betalen BTW
         Omzet
 IWO
Aan    Voorraad

Kasboek:
hierin staan alle kas ontvangsten (aan de debetzijde) en uitgave (creditzijde)
 
Het journaliseren hiervan is lastig. Eigenlijk moet je eerst kijken welke journaalpost je individueel maakt en dat dan verwerken in het kasboek.
 
Voorbeeld:
 Contant ingekocht:   100 fietsen voor €100  per stuk ( BTW 19%)
 
Journaalpost:          Voorraad     (B+)                               10.000
                                   Te vorderen BTW   (B+)                     1.900
                                    Aan kas                 (B-)                                  11.900
        
Contant verkocht:    50 fietsen voor €200
 
Journaalpost:          Kas            (B+)  50 x 200 x 1,19 =    11.900
                                    Aan    Te betalen BTW    (S+)                         1.900
                                                Omzet                      (W+)                   10.000
 
                                    IWO    (50 x 100)          (W-)                  5.000
                                     Aan voorraad               (B-)                             5.000
 
Het kasboek ziet er dan als volgt uit:
Je hoeft nu alleen de tegenrekeningen invullen:

Debet

Kasboek

Credit

Datum

Tegenrekening

Bedrag

Datum

Tegenrekening

Bedrag

1/1

PM saldo (begin bedrag)

€ 500

5/1

Voorraad

€ 10.000

2/1

Omzet

€ 10.000

 

te vorderen BTW

€ 1.900

 

Te betalen BTW

€1.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nog even extra uitleg:
Aan de debetzijde van het kasboek staan dus alle kasontvangsten
Aan de creditzijde van het kasboek staan dus alle kasbetalingen.
De omschrijvingen en tegenrekeningen moet je dus tegengesteld boeken.
 
Let op…als het aan de kaszijde debet staat dan moet je de tegenrekeningen credit boeken:
 
PM. Saldo (pro memorie) is het begin en eindbedrag en daar hoef je geen journaalpost van te maken.
 
Het bankboek gaat hetzelfde als het kasboek dus de tegenrekeningen aan de debetzijde (bankontvangsten) boek je credit.
 
De levering van de goederen wordt vaak bij het diverse postenboek/memoriaal geboekt.
 
Je boekt van bovenstaande verkoop:       IWO                       5.000
                                                                          Aan voorraad                    5.000
 
Ook staan hierin dus de financiële feiten die je niet in andere boeken kwijt kunt bijvoorbeeld waardedalingen van vaste activa (afschrijvingen).
 
 
 
 
 


Joomla template made by HeJian