Statistiek

Hier staan wat links en uitleg over statistiek.


betrouwbaarheid.
In statistische toepassingen is de term betrouwbaarheid een maat voor de kans dat een gemeten waarde representatief is voor de werkelijke waarde. Een meetmethode is statistisch betrouwbaar wanneer de meetwaarden zowel nauwkeurig als precies zijn.
Validiteit houdt in of je wel meet wat je wilt weten.

Betrouwbaarheid garandeert niet de validiteit van de meting. Echter, een hoge betrouwbaarheid is een voorwaarde voor validiteit.
Een definitie luidt: betrouwbaarheid geeft de mate aan waarin meetresultaten een afspiegeling zijn van de te meten variabele. Een andere definitie luidt: betrouwbaarheid geeft de mate aan waarin metingen vrij zijn van de invloed van toevallige factoren. Beide definities komen op hetzelfde neer. De betrouwbaarheid wordt als een verhouding van twee varianties of als een correlatiecoëfficiënt uitgedrukt. Bij de minimale waarde van de betrouwbaarheid (0) is het meetinstrument volledig onbetrouwbaar, scores worden alleen door toevallige factoren bepaald. Bij de waarde 1 zijn de toevalsfactoren volledig uitgeschakeld.
Tegenover de toevallige factoren staan de niet-toevallige factoren (systematische factoren) die al dan niet gebonden zijn aan de onderzoekssituatie of het gebruikte meetinstrument. Hier kan rekening mee worden gehouden.


Links: 
 
validiteit: 2reflect:
     
                 Wikipedia

                                                                   http://ppwkuleuven.be/FL/validiteit.htm

DrStat (statistiek voor HBO niveau door Uva,HvA, DU) 1e les gratis, daarna 7,50 voor hele cursus.Joomla template made by HeJian