Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Eenmanszaak

icon Eenmanszaak

 Algemeen

 De eenmanszaak is een onderneming waarvan het eigendom bij één persoon is.

Wanneer je een eenmanszaak start, bent je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en bent je helemaal zelfstandig. Je kunt naar eigen inzicht handelen en beslissingen nemen. Wel kunnen er meerdere mensen werken, want je kunt natuurlijk altijd personeel in dienst nemen.

Oprichtingsvereisten

De oprichting van een eenmanszaak is vormvrij. Dat wil zeggen dat er geen notariële akte hoeft te worden opgemaakt bij een notaris. Wel is het verplicht je te laten inschrijven in het handelsregister bij de kamer van koophandel. In dit handelsregister zijn de belangrijkste gegevens van de onderneming en eigenaar opgenomen om derden (mensen buiten de onderneming) de mogelijkheid te geven informatie op te vragen betreffende de onderneming.

Alleen beoefenaren van vrije beroepen hoeven niet te worden ingeschreven in het handelsregister. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen en advocaten.

Enkele belangrijke gegevens zijn:

 -          handelsnaam;

-          doel en aard van het bedrijf;

-          persoonlijke gegevens van de eigenaar;

-          datum van inschrijving in het handelsregister;

-          vestigingsplaats;

-          betalings-  en leveringsvoorwaarden.

 
De wijze van financiering;

 

-          Het eigen vermogen blijft beperkt tot datgene wat de eigenaar inbrengt.

-          Over het algemeen is het lastig om vreemd vermogen aan te trekken vanwege de vereiste zekerheidsstellingen van de bank. Hoe groter het eigen vermogen des te meer vreemd vermogen je kunt lenen.

-          De persoonlijke ondernemingsvorm is minder geschikt voor bedrijven die veel kapitaal nodig hebben.

 
De aansprakelijkheid;

De eigenaar is zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden van het bedrijf. Er bestaat dan ook geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Schuldeisers (crediteuren) van de onderneming, kunnen zich verhalen op je privé-bezit en privé-schuldeisers kunnen de bezittingen van de onderneming aanspreken. Als de zaak failliet gaat, gaat ook de eigenaar failliet.

Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, vallen ook de bezittingen van uw echtgenoot onder de aansprakelijkheid. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt je dit voorkomen. Vaak hebben huwelijkse voorwaarden echter minder effect, omdat banken de echtgenoot laten mee tekenen voor leningen. De echtgenoot kan dan toch door de bank aansprakelijk worden gesteld.


De wijze van leidinggeven;

-          De leiding van deze ondernemingsvorm is in handen van één persoon die tevens de  eigenaar is.

-          Alle belangrijke functies zijn als het ware verenigd in één persoon, de eigenaar moet overal verstand van hebben, dit kan een nadeel zijn;

-          Een voordeel is dat de eigenaar slagvaardig kan optreden en snel beslissingen kan nemen.

 

De continuïteit/ Bedrijfsopvolging (= voortbestaan);

Omdat er bij een eenmanszaak geen onderscheid bestaat tussen privé en de zaak, moet je een aparte regeling treffen, die ervoor zorgt dat uw onderneming blijft bestaan na je overlijden. Als je dat niet doet, kunnen je erfgenamen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen, waardoor het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd. Ook doet je er verstandig aan een regeling te treffen, waarmee je jou onderneming over kan dragen aan een andere persoon.


De fiscale regeling;

-          De éénmanszaak valt wat de belastingheffing betreft onder de inkomstenbelasting. Vooral bij een hogere winst is dit ongunstig omdat het tarief van de inkomstenbelasting hoger is ( tot 52%) dan het tarief van de vennootschapsbelasting (25%). Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden kan een BV fiscaal gunstiger zijn.  Zelfs tot een winst van € 200.000 kan een Eenmanszaak fiscaal gunstiger zijn.

-          Een eigenaar van een éénmanszaak is geen werknemer en valt dus niet onder de werknemersverzekeringen ( WAO, ZiekteWet etc.). tegen werkloosheid kan een ondernemer zich ook niet verzekeren.

-          De winst van deze ondernemingsvorm valt geheel ten goede aan de ondernemer/eigenaar zelf.

-          Als de Belastingdienst je als ondernemer erkent, kunt je in aanmerking komen voor een aantal belastingfaciliteiten, zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening (pensioen voor ondernemers). Je moet dan wel aantoonbaar 1225 uren per jaar werken in de zaak.

-     Je  kunt voor het arbeidsongeschiktheidsrisico