Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie  
Marco Steenwinkel

ISBN-

9789043010726

Hieronder vind je zeer bruikbare powerpoint over allerlei onderwerpen uit bedrijfsadministratie behorende bij deze methode en gemaakt door de uitgever  zie ook: www.pearsoneducation.nl/steenwinkel.

Inhoudsopgave:

1 De basis van bedrijfsadministratie
2 Kolommenbalans
icon STWH2 kolommenbalans.ppt

3 Journaliseren
icon STWH3 journaliseren.ppt

4 Belastingen
5 Geautomatiseerde administraties
6 Permanence
icon STWH6 Permanence.ppt

7 Vaste activa
icon STWH7 Materiële vaste activa.ppt

icon STWH7 Voorzieningen.ppt

8 Waarderingsmethoden voorraden
icon STWH8 Waarderingsmethoden voorraden vaste verrekenprijs.ppt

icon STWH8 Wisselende tijdstippen goederen en factuur.ppt

9 Vorderingen
10 Andere rechtsvormen
11 Productieondernemingen
12 Kostensoorten
icon STWH12 Loonkosten.ppt

13 Bijzondere onderwerpen in de administratie (leasing, quasi-goederen, statiegeld)
icon STWH13 Leasing.ppt

icon STWH13 Quasigoederen.ppt

14 Dienstverlenende bedrijven

Supplementen
Aanvullend materiaal, zoals een docentenhandleiding, uitwerkingen van de opdrachten en cases, Powerpoints en extra oefenmateriaal kunt u vinden op www.pearsoneducation.nl/steenwinkel.Joomla template made by HeJian